HİJYEN
 
   Hijyen geniş anlamı ile sağlığı koruma ve iyileştirme demektir. Burada gıda hijyeninin çok önemli bir yeri vardır. Toplama, depolama, işleme ve dağıtım gibi üretimden tüketime kadar olan bir çok aşamada gıdalar bulaşarak sağlıksız ve kalitesiz hale gelir. Bunu önlemek ancak belli tekniklerin ve kuralların uygulanması ve kişilerin eğitilmesi ile mümkündür. Gıdaların sağlığa zarar vermeyecek şekilde tüketime sunulması için alınması gereken her türlü idari, bilimsel ve teknolojik önlemler ile kişilerin eğitimi hijyenin konuları içindedir.
  
    Gıda güvenliği kanunları gıda işletmelerinde sağlanması gereken koşulları ayrıntılı olarak tanımlamaktadır. İşin hijyenik olarak yapılabilmesi için bina, işletme, ekipman, personel ve proses yönetiminin etkin ve kontrol altında olması gerekir. Kanunlar bulaşmayı ve gıda zehirlenmelerini önlemek için iş yeri sahibi ve yöneticisine büyük sorumluluk yüklemiştir. Riskleri belirleme ve bunları kontrol edecek sistemi oluşturmanın sorumluluğu mal sahibi veya yöneticidedir. Gıda hijyeni standartlarına uyulmasını sağlamak için üst yönetimin desteklediği bir politikanın olması gerekir. Gıda hijyeni politikası, üst yönetimin gıda hijyeni ile ilgili amaçlarını personelin bilmesini sağlar. Ancak özensiz hazırlanan politikalar başarılı olmaz. Organizasyonun üretim, kar ve bütçeyi korumak gibi esas amaçları iş stratejisini belirler. Hijyen kısa dönemde işin esas hedefleri ile ters düşebilir, para ve zamana ihtiyaç duyduğu için üretken görülmez. Ancak daha ileri stratejilerin amacı, uzun dönemde işi yaşatmak ve geliştirmektir. Bu amaçlara sadece kalite ve verimlilik sağlanırsa ulaşılabilir. Bunların her ikisi de gıda hijyeni yönetimi ile iç içedir. Gıda hijyeni programlarının organizasyonu için 4İ veya 4P yaklaşımı (İşletme, imalat/makine, insan, işlem ; premises, plant/equipment, personnel process) sık sık kullanılır. 4İ bazında tasarlanan program, hem kanuni hem de işletmeye özel istekleri karşılar.
 
  English

 Güvenli Gıda Eğitim ve Danışmanlık
161 Sokak No: 12 Daire.3 Bornova - İzmir     Tel : 232 339 13 35 
 guvenligida@guvenligida.com.tr
Skip Navigation Links
  Powered by Deltawebsistem Ziyaretçi Sayısı : 721389