ISO 22000
 

1 Eylül 2005’de yayınlanan ‘ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ standardı tüketicisinin güvenliğini düşünen gıda üreticileri tarafından hızla kabul görmüş ve 24 nisan 2006 tarihinde Türk standardı olarak da  yürürlüğe girmiştir. ISO 22000 standardı şimdiye kadar yapmış olduğumuz HACCP uygulamalarına daha sistematik yaklaşmış ve proses mantığını getirmiştir. Ayrıca standart, ayrıntılı bir tehlike analizini öngörmekte ve  bazı kontrol ölçümlerinin yeni bir kavram olan işleme ön koşul programları kapsamında uygulanmasını istemektedir. Bu standardın en önemli  amaçlarından birisi de gıda zincirindeki küçük veya büyük her tip organizasyona uygulanabilir olmasıdır. Standarttaki yeni düzenlemeler ve istekler gıda güvenliğinin uzman kişilerce yönetilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

 

ISO 22000 sistemi kurulması

Yönetim, sistemin kurulmasına mutlaka destek vermeli uygulama kabaca  aşağıda belirtilen 3 aşamada yapılmalıdır.

        

         Sistemin Tasarlanması

Sistemin kapsamının belirlenmesi, gıda güvenliği politikası ve gerekli prosedürlerin yazılması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

        

         Üretimin Planlanması ve Sistemin Kurulması

Ön koşul programlarının gruplandırılması ve yazılması, gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması  ihtiyaç duyulan proseslerin planlanması bu kapsamda yer alan konulardır.

 

         Uygulamanın Yapılması ve periyodik olarak izlenmesi 

Elde edilen verilerin kaydedilmesi istatistiksel analizlerin yapılması sistemin geçerli kılınması, kanıtlama iç denetim, yönetimin gözden geçirmesi ve gerekiyorsa sistemin güncellemesi yapılmalıdır.

 

 
  English

 Güvenli Gıda Eğitim ve Danışmanlık
161 Sokak No: 12 Daire.3 Bornova - İzmir     Tel : 232 339 13 35 
 guvenligida@guvenligida.com.tr
Skip Navigation Links
  Powered by Deltawebsistem Ziyaretçi Sayısı : 721388