Skip Navigation Links
  GIDA GÜVENLİĞİ
    Gıda güvenliği, tüketilen gıdanın sağlığa zarar vermemesi için alınan önlemlerin tümünü kapsar. Ancak yapılan bir çok yanlışlıklar gıdaların zararlı hale gelmesine neden olmaktadır. Gıda kaynaklı hastalıklar ve doğurduğu sonuçların bütün dünyada giderek artan boyutlar kazanması, tüketicilerin ve sorumluların  endişelerini artırmaktadır. İngiltere de her yıl toplam nüfusun % 20 si, ABD de % 28 i gıda kaynaklı hastalıklara yakalanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise çok daha fazla kişinin bu hastalıklara yakalandığı tahmin edilmektedir.

    Gıdaların neden olduğu zararlar büyük ölçüde hijyenik olmayan gıda üretiminden kaynaklanmaktadır. Böyle üretilen gıdalar çeşitli sayılarda zararlı mikroorganizma, aşırı tarım ilacı kalıntısı veya hormon gibi istenmeyen kimyasallar ile cam, taş, gibi fiziksel maddelerle bulaşarak insanların sağlığına zarar verir.

    Günümüzde son ürün kontrolunun ürün güvenliğini garanti etmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle müşteriler gıda zincirindeki güvenlik sistemini incelemeye başlamışlardır. Gıda güvenliği ancak gıda zinciri boyunca iyi bir iletişim kurarak, yönetimin desteği ve kontrolu ile HACCP uygulanarak sağlanabilir. Bu sistemin bütünü 2006 yılından itibaren uluslararası bir standart haline gelen ISO 22000 ile karşılanmaktadır.

    Güvenli Gıda Eğitim ve Danışmanlık, bütün eğitim ve danışmanlık hizmetlerini gıda güvenliğini sağlamak için gerekli ve güncel bilgileri aktaracak şekilde planlamıştır.
    
  English

 Güvenli Gıda Eğitim ve Danışmanlık
161 Sokak No: 12 Daire.3 Bornova - İzmir     Tel : 232 339 13 35 
 guvenligida@guvenligida.com.tr
Skip Navigation Links
  Powered by Deltawebsistem Ziyaretçi Sayısı : 776906